Studier ved UiT


2 studieprogrammer:

Sykepleie - bachelor, 3 år