Studier ved UiT


2 studieprogrammer:

Law of the Sea - master, 3 semesters

Rettsvitenskap - master, 5 år

Skip to main content