Studier ved UiT


2 studieprogrammer:

Forfatterstudium 1 - årsstudium, 1 år

Forfatterstudium 2 - årsstudium, 1 år