Studier ved UiT


3 studieprogrammer:

Drama og teater - årsstudium, 1 år

Kirkemusikk - årsstudium, 2 år