Studier ved UiT


2 studieprogrammer:

Musikkutøving - master, 2 år