Studier ved UiT


5 studieprogrammer:

Ledelse, nettbasert - årsstudium, 1 år

Travel and Tourism Management - one year programme, 3 semesters