Studier ved UiT


6 studieprogrammer:

Economics - master, 2 years

Ledelse - erfaringsbasert master, 3 år

Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master, 5 semester