Studier ved UiT


2 studieprogrammer:

Bioteknologi - bachelor, 3 år

Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor, 3 år

Studieretninger: