Studier ved UiT


5 studieprogrammer:

Ledelse, nettbasert - årsstudium, 1 år

Praktisk prosjektledelse - årsstudium, 4 semester

Travel and Tourism Management - one year programme, 3 semesters

Skip to main content