Studier ved UiT


10 studieprogrammer:

Akvamedisin - master, 5 år

Ledelse - erfaringsbasert master, 3 år

Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master, 5 semester