Studier ved UiT


12 studieprogrammer:

Akvamedisin - master, 5 år

Economics - master, 2 years

Ledelse - erfaringsbasert master, 6 semestre

Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master, 5 semestre

Skip to main content