Studier ved UiT


12 studieprogrammer:

Akvamedisin - master, 5 år

Economics - master, 2 years

Ledelse - erfaringsbasert master, 6 semester

Strategisk ledelse og økonomi - erfaringsbasert master, 5 semester

Skip to main content