Studier ved UiT


10 studieprogrammer:

Bioteknologi - bachelor, 3 år

Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor, 3 år

Studieretninger:

Samfunnsøkonomi - bachelor, 3 år

Skip to main content