Studier ved UiT


9 studieprogrammer:

Bioteknologi - bachelor, 3 år

Fiskeri- og havbruksvitenskap - bachelor, 3 år

Studieretninger:

Samfunnsøkonomi - bachelor, 3 år

Økonomi og administrasjon - bachelor, 3 år

Studieretninger: