Studier ved UiT


3 studieprogrammer:

Historie - årsstudium, 1 år

Likestilling og kjønn - årsstudium, 1 år

Religionsvitenskap - årsstudium, 1 år