Studier ved UiT


2 studieprogrammer:

Historie - årsstudium, 1 år

Religionsvitenskap - årsstudium, 1 år