Studier ved UiT


18 studieprogrammer:

Engelsk - årsstudium, 1 år

Historie - årsstudium, 1 år

Kunsthistorie - årsstudium, 1 år

Kvensk - årsstudium, 1 år

Likestilling og kjønn - årsstudium, 1 år

Nordisk - årsstudium, 1 år

Nordsamisk som morsmål - årsstudium, 1 år

Northern Studies - one year programme, 1 years

Pedagogikk - årsstudium, 1 år

Religionsvitenskap - årsstudium, 1 år

Russisk - årsstudium, 1 år

Spansk - årsstudium, 1 år

Tysk - årsstudium, 1 år