Studier ved UiT


9 studieprogrammer:

Ergoterapi - bachelor, 3 år

Fysioterapi - bachelor, 3 år

Radiografi - bachelor, 3 år

Sykepleie - bachelor, 3 år

Sykepleie - bachelor, 3 år

Sykepleie - bachelor, 3 år