Studiekatalog

Nullstill Grad: Profesjonsstudier (6 år)   
5 studieprogrammer:

- forskerlinje, 7 år
- forskerlinje, 7 år
(Forskerlinje i psykologi) - 3 år