Studier ved UiT


20 studieprogrammer:

Bioingeniørfag - bachelor, 3 år

Biomedisin - bachelor, 3 år

Ergoterapi - bachelor, 3 år

Ernæring - bachelor, 3 år

Farmasi - bachelor, 3 år

Fysioterapi - bachelor, 3 år

Idrett - bachelor, 3 år

Idrett - bachelor, 3 år

Paramedisin - bachelor, 3 år

Psykologi - bachelor, 3 år

Radiografi - bachelor, 3 år

Sykepleie - bachelor, 3 år

Sykepleie - bachelor, 3 år

Sykepleie - bachelor, 3 år

Tannpleie - bachelor, 3 år

Vernepleie - bachelor, 3 år