Studiekatalog

2 studieprogrammer:

- erfaringsbasert master, 5 semestre
(Master i turisme) - master, 2 år