Studiekatalog

2 studieprogrammer:

- erfaringsbasert master, 5 semestre
- master, 2 år