Studier ved UiT


2 studieprogrammer:

Reiselivsledelse - erfaringsbasert master, 5 semester

Tourism Studies - master, 2 years