Studiekatalog

2 studieprogrammer:

(Satelitteknologi, sivilingeniør - master) - Master, 2 år
(Elektroteknikk, sivilingeniør - master) - Master, 2 år