Studiekatalog

Nullstill Fagområde: Økonomiske og adminstrative fag
19 studieprogrammer:

- årsstudium, 1 år
(Governance og entreprenørskap i nordlige og urfolksområder - fellesgrad) - master, 4 år
- årsstudium, 1 år
- erfaringsbasert master, 3 år
- bachelor, 3 år
- årsstudium, 2 år
- årsstudium, 1 år
- erfaringsbasert master, 5 semestre