IT-arkitekt

Som IT-arkitekt skal du planlegge helhetlige IT-system og sørge for at forskjellige IT-løsninger passer sammen.

IT-arkitekter er med på å skape hele IT-system for bedrifter og organisasjoner eller tjenester. De må ta hensyn til brukernes behov og krav, og sørge for at IT løsningene snakker sammen.

IT-arkitekter er tidlig med i planleggingen og deltar også i driftsfasen. Det innebærer ansvar for at systemet brukes slik det er tenkt og gjennomføring av endringer på systemer i samarbeid med team it-drift og leverandører.

Som IT-arkitekt har du gjerne kunnskap om dybdekunnskap dataflyt, om forretningen og de forskjellige systemene, komponenter og logisk flyt.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

  • gjennomføre behovsanalyser
  • designe systemet
  • delta i arbeid med ved utvikling, test, opplæring og dokumentasjon
  • utvikle strategier eller målbilder for IT-systemer og arkitektur
  • sikre at besluttet arkitektur etterleves i prosjekter
  • rådgi ledelsen til å ta bærekraftige og framtidsrettede valg
Hvor kan jeg jobbe?

IT arkitekter jobber gjerne i større bedrifter der det mange systemer skal kunne fungere sammen. Det kan være både private firmaer og som konsulenter i IT-bedrifter. IT-arkeitekter kan også jobbe i offentlig forvaltning som direktorater, etater og kommuner. 

Mer beskrivelse
Utdanninger innen dataingenior
Utdanninger innen ikt
Utdanninger innen informatikk

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.