IT-arkitekt

Som IT-arkitekt skal du planlegge helhetlige IT-system og sørge for at forskjellige IT-løsninger passer sammen.

IT-arkitekter er med på å skape hele IT-system for bedrifter og organisasjoner eller tjenester. De må ta hensyn til brukernes behov og krav, og sørge for at IT løsningene snakker sammen.

IT-arkitekter er tidlig med i planleggingen og deltar også i driftsfasen. Det innebærer ansvar for at systemet brukes slik det er tenkt og gjennomføring av endringer på systemer i samarbeid med team it-drift og leverandører.

Som IT-arkitekt har du gjerne kunnskap om dybdekunnskap dataflyt, om forretningen og de forskjellige systemene, komponenter og logisk flyt.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

  • gjennomføre behovsanalyser
  • designe systemet
  • delta i arbeid med ved utvikling, test, opplæring og dokumentasjon
  • utvikle strategier eller målbilder for IT-systemer og arkitektur
  • sikre at besluttet arkitektur etterleves i prosjekter
  • rådgi ledelsen til å ta bærekraftige og framtidsrettede valg
Hvor kan jeg jobbe?

IT arkitekter jobber gjerne i større bedrifter der det mange systemer skal kunne fungere sammen. Det kan være både private firmaer og som konsulenter i IT-bedrifter. IT-arkeitekter kan også jobbe i offentlig forvaltning som direktorater, etater og kommuner. 


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.