Barnesykepleier

En barnesykepleier pleier nyfødte, barn og unge som er alvorlig syke eller skadet.

En barnesykepleier er en spesialsykepleier som jobber med syke barn.

Barnesykepleiere har spesialisert kompetanse i sykepleie til både akutt og kritisk syke barn i aldersgruppen 0- 18 år.

Barn er avhengige av sine omsorgspersoner, og som barnesykepleier skal du også inkludere omsorgspersonene som likeverdige samarbeidspartnere i sykepleien til barn.

En barnesykepleier tar vare på barn og unge som:

  • fødes for tidlig
  • fødes med sykdom eller utviklingsavvik
  • utsettes for ulykker
  • er rammet av akutt eller kritisk sykdom
  • utredes for, eller har fått en forverring av, langvarig eller kronisk sykdom
  • har en funksjonsnedsettelse
  • lever under forhold som gir psykiske, fysiske eller sosiale utviklingsforstyrrelser eller skader

Barnesykepleieren har kunnskap om sammenhengen mellom helse, alder og sykdom. Arbeidsoppgavene varierer ut fra hvor du jobber og etter hvilken fordypning du har. Du må ha autorisasjon fra helsedirektoratet som sykepleier for å kunne bli barnesykepleier.

Hvor kan jeg jobbe?

Barnesykepleiere arbeider hovedsakelig ved barneavdelinger, nyfødt- og barneintensivavdelinger, poliklinikker og voksenavdelinger med sengeplasser for barn. En del barnesykepleiere jobber ved habiliteringsavdelinger, i kommunehelsetjenesten og i barne- og ungdomspsykiatrien.

Mer beskrivelse
Utdanninger innen sykepleie
Utdanninger innen sykepleie_evu

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Sykepleie - master (Tromsø)