Barnesykepleier

En barnesykepleier pleier og behandler nyfødte, barn og unge som er alvorlig syke eller skadet.

En barnesykepleier er en spesialsykepleier som jobber med akutt og kritisk syke og skadde barn og ungdom i aldersgruppen 0-18 år, som trenger behandling, overvåkning og pleie. Barnesykepleiere har kunnskap om utvikling og behov hos foster, premature, nyfødte, barn og ungdom.

Barnets familie spiller en svært viktig rolle i behandlingen av det syke barnet, og barnesykepleieren arbeider tett med barnets familie.

Barnesykepleieren gir pleie og behandling til barn som:

  • fødes for tidlig
  • fødes med sykdom eller utviklingsavvik
  • utsettes for ulykker
  • rammes av akutt eller kritisk sykdom
  • utredes for, eller har fått en forverring av, langvarig eller kronisk sykdom
  • har en funksjonsnedsettelse
  • har psykiske, fysiske eller sosiale utviklingsforstyrrelser eller skader

 

Barnesykepleiere jobber helsefremmende, forebyggende, lindrende, behandlende og rehabiliterende. Arbeidsoppgavene kan variere ut fra hvor du jobber og hvilken avdeling du jobber ved. Du må ha autoritasjon fra helsedirektoratet som sykepleier for å kunne bli barnesykepleier. 

Hvor kan jeg jobbe?

Barnesykepleiere arbeider hovedsakelig ved barneavdelinger, nyfødt- og barneintensivavdelinger, poliklinikker og voksenavdelinger med sengeplasser for barn. En del barnesykepleiere jobber ved habiliteringsavdelinger, i kommunehelsetjenesten og i barne- og ungdomspsykiatrien.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Sykepleie - master (Tromsø)