Studiekonsulent

Studiekonsulenter jobber med administrasjon av studier i høyere utdanning.

En studiekonsulent, også kalt studieveileder, jobber administrativt med høyere utdanning på en høgskole, universitet eller fagskole. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en studiekonsulent:

  • planlegge og koordinere studieprogram og eksamen
  • følge opp og veilede studenter gjennom studieåret
  • bistå fagansatte
  • besvare studiehenvendelser
  • gi råd og informasjon om studieprogram
  • lage innhold til lærestedets nettsider og sosiale kanaler
  • rekruttering, rutineutvikling og profilering av studietilbudet
  • generell saksbehandling tilknyttet studiesaker

 

Studiekonsulenter spiller en viktig rolle i samarbeidet med studenter, kollegaer i samme stilling, vitenskapelig ansatte og personer fra andre arbeidsplasser. En sentral del av arbeidet som studiekonsulent innebærer oppfølging av studier, spesielt i forbindelse med evalueringer som gjennomføres i ulike utvalg. Etter disse evalueringene er det ofte nødvendig å følge opp og implementere eventuelle endringer som blir anbefalt.

I tillegg til dette kan en studiekonsulent også få ansvar for sekretæroppgaver i ulike utvalg. Dette innebærer blant annet å skrive referater fra møtene som holdes. Når det gjelder ansettelse, blir studiekonsulenter ofte tildelt stillingstitler som rådgiver, førstekonsulent og seniorkonsulent. Disse titlene reflekterer ulike nivåer av ansvar og ekspertise innenfor feltet.

Hvor kan jeg jobbe?

Studiekonsulenter jobber på universitet, høgskoler og fagskoler. Studiekonsulenter kan også jobbe i organisasjoner og studieforbund.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Barnehagefag (Tromsø) Pedagogikk - bachelor (Tromsø) Pedagogikk - master (Tromsø)