Studiekonsulent

Studiekonsulenter jobber med administrasjon av studier i høyere utdanning.

En studiekonsulent, også kalt studieveileder, jobber administrativt med høyere utdanning på en høgskole, universitet eller fagskole. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en studiekonsulent:

  • planlegge og koordinere studieprogram og eksamen
  • følge opp studenter gjennom studieåret
  • bistå fagansatte
  • besvare studiehenvendelser
  • gi råd og informasjon om studieprogram
  • lage innhold til lærestedets nettsider og sosiale kanaler
  • rekruttering, rutineutvikling og profilering av studietilbudet
  • generell saksbehandling tilknyttet studiesaker

Studiekonsulenter samarbeider med studenter, andre studiekonsulenter, vitenskapelig ansatte og personer på andre arbeidsplasser. Studier blir gjerne evaluert i ulike utvalg, og da må du som studiekonsulent følge opp eventuelle endringer i etterkant av evalueringer. En studiekonsulent kan få ansvar for å være sekretær i ulike utvalg, og da må du skrive referater fra møter. Studiekonsulenter ansettes ofte med stillingstittel som rådgiver, førstekonsulent og seniorkonsulent.

Hvor kan jeg jobbe?

Studiekonsulenter jobber på universitet, høgskoler og fagskoler. Studiekonsulenter kan også jobbe i organisasjoner og studieforbund.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Barnehagefag (Tromsø) Pedagogikk - bachelor (Tromsø) Pedagogikk - master (Tromsø)