Støttekontakt

Støttekontakter jobber med å hjelpe andre personer ved å tilbringe tid sammen med dem.

En støttekontakt hjelper mennesker som har behov for hjelp til å ha et sosialt liv og em aktiv og meningsfull fritid. 

Som støttekontakt jobber du med personer som har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Det kan for eksempel være personer med et lite kontaktnettverk, som har funksjonsnedsettelser, sliter psykisk eller sliter med rus.

Vanlige arbeidsoppgaver for en støttekontakt:

  • tilrettelegge for deltakelse i aktiviteter som kino, idrettsarrangement, konserter og kafe
  • oppfølgning i en fritidsaktivitet
  • besøke brukeren hjemme

Det er gratis å motta tjenesten, men personen du jobber med må dekke egne aktiviteter som koster penger. Støttekontakten sine kostnader dekkes av utgiftsdekning som gis av kommunen eller et ledsagerbevis.

Støttekontakter hjelper personer som trenger å bli tryggere på seg selv og som trenger hjelp til å takle ulike livssituasjoner. En støttekontakt kan også bidra til at en person kan klare å omgås andre mennesker i større grad.

Alle kommuner skal ha en støttekontaktordning. Støttekontakttjenesten kan organiseres innenfor tre hovedløsninger:

  • individuell støttekontakt
  • deltakelse i en aktivitetsgruppe
  • et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

De fleste som har støttekontakt vil ha en av disse tre løsningene. For noen kan det være behov for å kombinere individuell støttekontakt med deltakelse i en aktivitetsgruppe eller en frivillig organisasjon.

En støttekontakt kan også kalles fritidskontakt, aktivitetskontakt eller tilrettelegger. 

Hvor kan jeg jobbe?

Støttekontakter kan jobbe i alle kommuner i Norge. Det kreves politiattest for at du skal få jobb som støttekontakt. 


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Pedagogikk - master (Tromsø)