Skoleassistent

En skoleassistent bistår lærere og andre ansatte på skolen. Arbeidet innebærer mye kontakt med barn og unge.

En skoleassistent bistår lærere og andre ansatte på skolen. Arbeidet innebærer mye kontakt med barn og unge.

Skoleassistenten bistår særlig med praktisk hjelp til enkeltelever.

Vanlige arbeidsoppgaver for en skoleassistent:

•    hjelpe elever som har behov for bistand i undervisningen
•    lede eller delta i planlegging og gjennomføring av aktiviteter som støtter opp under elevenes læring
•    støtte elevene i lek og samvær med andre elever
•    delta på turer og utflukter 
•    kunnskap om barns medbestemmelse og samarbeide med hjemmet 

Det daglige arbeidet med elevene kan foregå enkeltvis eller i grupper.

Som skoleassistent jobber du i tett samarbeid med læreren og foreldrene, og i noen tilfeller med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

For å jobbe som skoleassistent, må du kunne legge fram politiattest.
 

Hvor kan jeg jobbe?

Som skoleassistent er det vanlig at du jobber i grunnskolen (1. til 7. trinn). Du kan også arbeide i ungdomsskole, i skolefritidsordningen / aktivitetsskolen eller i barnehager.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Pedagogikk - bachelor (Tromsø) Pedagogikk - master (Tromsø) Pedagogikk - årsstudium (Tromsø)