Skoleassistent

Skoleassistenter spiller en rolle i å opprettholde et effektivt og støttende læringsmiljø, og arbeider tett med både lærere og studenter.

En skoleassistent er en viktig del av skolemiljøet, som bistår lærere og andre ansatte. Denne rollen innebærer mye interaksjon med barn og unge. Hovedoppgaven til en skoleassistent er å gi praktisk hjelp, også til enkeltelever. Dette arbeidet er viktig for å sikre at alle elever får den støtten de trenger for å lykkes i skolen.

Vanlige arbeidsoppgaver for en skoleassistent:

  • bistå elever som trenger ekstra hjelp i undervisningen
  • lede eller bidra i planlegging og gjennomføring av læringsstøttende aktiviteter
  • støtte elevene i deres lek og samhandling med andre elever
  • delta på skoleturer og utflukter
  • ha forståelse for barns rett til medbestemmelse og samarbeide tett med hjemmet

Ditt daglige arbeid med elevene kan variere mellom individuell oppfølging og gruppearbeid.

Som skoleassistent vil du jobbe i nært samarbeid med læreren, foreldrene, og i noen tilfeller med pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

For å kunne jobbe som skoleassistent, er det et krav om politiattest.

Hvor kan jeg jobbe?

Som skoleassistent er det vanlig at du jobber i grunnskolen (1. til 7. trinn). Du kan også arbeide i ungdomsskole, i skolefritidsordningen / aktivitetsskolen eller i barnehager.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Pedagogikk - bachelor (Tromsø) Pedagogikk - master (Tromsø) Pedagogikk - årsstudium (Tromsø)