Skolefritidsleder (SFO)

En SFO-leder har hovedansvaret i en skolefritidsordning.

En skolefritidsleder har det pedagogiske, personalmessige og administrative ansvaret for en skolefritidsordning. Som SFO-leder er du en del av skolens ledelsesteam. Skolefritidsordningen (SFO) er en kommunal ordning som ikke er en del av skoletiden.

Skolefritidsordningen er ulikt organisert blant kommuner. Derfor kan skolefritidslederen også ha ulike oppgaver. Noen steder har skolefritidslederen ansvaret for personell og økonomi i tillegg til det pedagogiske, mens på andre steder kan økonomi og personalansvaret være lagt til andre lederroller.

Vanlige arbeidsoppgaver for en skolefritidsleder:

  • pedagogisk ledelse og personalansvar
  • lede og videreutvikle skolefritidsordningen
  • samarbeid og koordinering med rektor, basekoordinatorene og øvrig personal på skolen
  • aktivitetsansvar for SFO
  • daglig oppfølgingsansvar
  • delta i arbeidet med barna
  • administrativt arbeid som for eksempel ansettelser, økonomiansvar, innkjøp av mat og materialer

Etter opplæringsloven kreves det gyldig politiattest for å jobbe som skolefritidsleder.

Hvor kan jeg jobbe?

Skolefritidsledere jobber i offentlig eller privat skole av ulik størrelse.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Barnehagefag (Tromsø) Pedagogikk - master (Tromsø)