Samfunnsplanlegger

Som samfunnsplanlegger arbeider du med planlegging og utvikling av regioner, byer, lokalsamfunn eller en bestemt sektor i samfunnet.

En samfunnsplanlegger jobber med samfunnsutfordringer som for eksempel vekst, fraflytting, utbyggingsmønster, klima og miljø, folkehelse, næringsutvikling eller samferdsel.

Som samfunnsplanlegger i kommunesektoren jobber du med planlegging og samfunnsutvikling i en kommune eller region. Du tilrettelegger slik at innbyggere kan delta, slik at planlegging fungerer som et politisk styringsverktøy og slik at ulike aktører kan samarbeide for å få til den samfunnsutviklingen de ønsker.

Hvis du er samfunnsplanlegger i staten, for eksempel i et departement eller et direktorat, jobber du med utvikling av en bestemt sektor. For eksempel transport, folkehelse eller med klima. Samfunnsplanleggere i privat sektor jobber ofte i konsulentselskap som gjør plan- og utredningsoppdrag for stat, kommune og private.

Arbeidsoppgavene varierer avhengig av hvor du er ansatt.

Vanlige arbeidsoppgaver for en samfunnsplanlegger kan være:  

  • utrede og fremskaffe fakta som blir beslutningsgrunnlag for politikere og ledere
  • økonomisk planlegging eller bærekraft-/miljøplanlegging
  • lokaliseringsanalyser, hva som skjer ved utbygging op ulike steder
  • utvikling av offentlige tjenester

Som samfunnsplanlegger har du god kompetanse i prosessledelse, og er ofte prosessleder for et plan- eller utviklingsarbeid. 

Samfunnsplanlegging skjer ofte i samarbeid mellom offentlige, private og frivillige organisasjoner, og du samarbeider med personer i andre sektorer og på ulike nivåer.  

Yrket samfunnsplanlegger har mye til felles med arealplanlegger. Begge yrkesgruppene har kunnskaper om planteori, historikk, lover og system på feltet.

Forskjeller er at samfunnsplanleggeren arbeider mer på samfunnsnivå, med tema som sosial og økonomisk bærekraft, demokratisk medvirkning, politisk ledelse og styring.

Hvor kan jeg jobbe?

Samfunnsplanleggere arbeider i kommuner, i staten eller i private selskaper som driver med plan- og utredningsarbeid. 


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Nordic Urban Planning - master (Malmø / Roskilde / Tromsø) Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - bachelor (Tromsø) Samfunnsplanlegging og kulturforståelse - master (Tromsø)