Prosjektleder

En prosjektleder har ansvaret for å gjennomføre prosjekter.

Som prosjektleder har du det daglige ansvaret for å lede et arbeid eller et prosjekt. Prosjektledere skal styre prosjektet slik at sluttresultatet blir slik som ønsket, og at arbeidet er gjort innen de rammebetingelser som er gitt, for eksempel innen en viss tid, til en viss konstnad eller kvalitet, eller med en viss usikkerhet. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en prosjektleder

  • hovedansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjektet
  • ansvar for at prosjektet gir det ønskede resultatet, og at resultatet leveres innenfor avtalte rammebetingelser
  • delegere oppgaver til andre på teamet ditt
  • motivere og veilede teamet ditt, for å få dem til å yte sitt best
  • finne løsninger og ta beslutninger ut fra rammebetingelser og målet med prosjektet
  • ansvar for at plandokumenter, møtereferat og rapporter blir skrevet

Det kan brukes andre titler på personer som har en prosjektledelsesfunksjon. I byggebransjen har du for eksempel prosjekteringsledere og byggeledere for ulike faser.

I store prosjekter kan det være delprosjektledere eller ledere for delleveranser.

Hvor kan jeg jobbe?

Prosjektledere jobber i alle bransjer og virksomheter, i både privat og offentlig sektor.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.