Professor

Professoren forsker, underviser og veileder studenter.

En professor er ansatt ved et universitet eller en høgskole, og er ekspert innenfor sitt fagfelt. Professor er en beskyttet tittel, og professorstillingen er den høyest vitenskapelige stillingen du kan ha ved norske undervisnings- og forskningsinstitusjoner. Den rangerer likt med dosentstillingen, som har mer vekt på undervisning og utviklingsarbeid enn på forskning. 

Vanlige arbeidsoppgaver for professorer:

  • utføre forskningsarbeid
  • formidle og publisere forskningsresultater
  • veilede og undervise studenter
  • redigere og vurdere andres vitenskapelige arbeider
  • samarbeide med myndigheter, organisasjoner eller næringsliv om forskningsbaserte løsninger og innovasjon

Professorer kan ha svært ulike arbeidsoppgaver, avhengig av både arbeidssted, fagfelt og eget ønske. 

Professor II er en betegnelse som brukes om professorer ansatt i en bistilling. Som oftest brukes denne typen stillinger når personen har sitt hovedarbeid et annet sted, for eksempel på et sykehus eller et forskningsinstitutt. I mange tilfeller kan du også være professor ved ett universitet, og fungere som professor II ved et annet universitet.

Professor emeritus/emerita er betegnelsen som benyttes på pensjonerte professorer. Ofte har en professor emeritus/emerita kontor ved sin institusjon og arbeider så mye som han eller hun ønsker, slik at kompetanse innen fagfeltet bevares.

Hvor kan jeg jobbe?

Som professor er du ansatt ved en høgskole eller et universitet i Norge eller i utlandet.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Elkraftteknikk, ingeniør - bachelor (Narvik) Elkraftteknikk, ingeniør - bachelor (3-semester) (Narvik) Elkraftteknikk, ingeniør - bachelor (y-vei) (Narvik)