Pilot

En pilot fører et fly, helikopter eller fjernstyrt luftfartøy, og kan jobbe både i sivil luftfart og i Forsvaret.

Piloter (flygere) kan arbeide som:

  • pilot i fly eller helikopter i sivil luftfart
  • pilot i jagerfly, spesialfly, transportfly eller helikopter i Forsvaret
  • pilot av ubemannede luftfartøy (anvendelsesområdet for fjernstyrte luftfartøy er i sterk vekst innen kommersiell og offentlig virksomhet, og i Forsvaret)

En vanlig trafikkflybesetning består normalt av en kaptein og en styrmann, i tillegg til kabinbesetningen om bord på passasjerfly.

For andre typer operasjoner og oppdrag kan det være behov for medisinsk personell, redningsspesialister eller «task specialists». 

Som kaptein er du sjef i flyet og har ansvar for besetning, passasjerer og last. Kapteinen har ansvar for at flyet fungerer slik det skal, og for at flygingen foregår etter sikkerhetsreglene. Styrmannen er nestkommanderende og avløser kapteinen ved behov.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være

  • Sammen setter kaptein og styrmann opp reiseplanen med spesifikasjoner for flyhastighet, flyhøyde og flytid.
  • På en vanlig tur flyr gjerne en av pilotene flyet mens den andre overvåker flyvningen. 
  • Overvåkingen omfatter blant annet håndtering av radio og kommunikasjon med flygeledere underveis, drivstoffkontroll og kontroll av alle brytere og spaker. Det endelige ansvaret ligger alltid hos kapteinen.

Piloter må gjennomgå jevnlige legeundersøkelser avhengig av alder. De må også gjennomføre jevnlige treningsprogram, blant annet simulatortrening.

Siden engelsk er et arbeidsspråk innen flytrafikk, må du som pilot ha meget gode engelskkunnskaper.

 

Hvor kan jeg jobbe?

I sivil luftfart arbeider de fleste piloter i flyselskaper som driver rutetrafikk og charterflyginger, både innenriks og utenriks. Andre er ansatt i selskaper som driver med flyfrakt, ambulansetjeneste, søk og redning, brannslokking, taxiflyging, flyfotografering og inspeksjonsoppdrag.

Mange piloter arbeider med helikoptertransport tilknyttet olje- og gassindustrien, eller helikopterløft og spesialoppdrag i innlandet.

Forsvaret har til enhver tid piloter som flyr jagerfly, store og små transportfly, rekognoseringsfly og helikopter.

Utviklingen innen droner og teknologi har også åpnet nye muligheter for blant annet innsatsledelse, inspeksjoner, foto og lette løft.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Luftfartsfag - bachelor (Tromsø / Bardufoss) Luftfartsvitenskap - master (Tromsø)