Pedagog

Pedagog er en samlebetegnelse på en person som har studert pedagogikk, enten i lærerutdanningen, barnevernsutdanningen eller som eget fag på universitetet.

Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Pedagogikken handler om hvordan vi gjennom hele livet utvikler oss og lærer i samspill med menneskene, samfunnet og miljøet rundt oss. 

Pedagog er en samlebetegnelse som inkluderer mange ulike utdanninger og yrker. Man kan for eksempel være pedagog uten å være kvalifisert til å være lærer. Som pedagog har du kunnskap om oppdragelse, undervisning, lek, læring og utvikling. Du vet mye om hvordan læring foregår, og har kunnskap om barn og unges utvikling. 

Pedagoger kan ha mange forskjellige roller. Pedagogikk kan være rettet mot barn og oppvekst og utdanningssystemet. Den kan også rette seg mot arbeidsliv, ledelse, organisasjonsutvikling og læring i organisasjoner. 

Arbeidsoppgavene vil variere etter hvor du er ansatt og hva du jobber med. 

Noen vanlige arbeidsoppgaver

  • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogiske opplegg
  • undervise elever
  • følge opp ansatte 
  • utvikle kurs og seminarer
  • formidle for grupper eller besøkende 
  • utvikling av læremidler, undervisnings- eller formidlingsopplegg
Hvor kan jeg jobbe?

Pedagoger jobber i hele utdanningssystemet, fra barnehage til høyere utdanning. De jobber også i barnevernet, eller som kursholdere eller lignende. Noen pedagoger jobber i staten, fylkeskommunen eller kommune, for eksempel i kultursektoren eller ulike rådgivningstjenester.

Pedagogikkstudiet kvalifiserer deg til jobber innen kartleggings- og forskningsarbeid. Aktuelle arbeidsplasser er for eksempel innen utdanningssystemet, forskningsinstitusjoner, høgskoler eller universiteter.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Pedagogikk - bachelor (Tromsø) Pedagogikk - master (Tromsø)