Pedagog

En pedagog er en person som har studert pedagogikk, enten i lærerutdanningen, barnevernsutdanningen eller som eget fag på universitetet.

Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Det handler om hvordan man på best mulig måte skal lære bort noe til en bestemt målgruppe.

Som pedagog har du kunnskap om oppdragelse, undervisning, lek, læring og utvikling. Du vet mye om hvordan læring foregår, og alt du må ta hensyn til for at barns utvikling skal bli best mulig. 

Pedagoger kan ha mange forskjellige roller. De kan være lærere på skolen, pedagoger innen for eksempel sang eller dans eller jobbe med forskning og kartlegging.  

Arbeidsopgavene vil variere etter hvor du er ansatt og hva du jobber med. 

Noen vanlige arbeidsoppgaver

  • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogiske opplegg
  • undervise elever
  • følge opp ansatte 
  • utvikle kurs og seminarer
  • formidle for grupper eller besøkende 
  • utvikling av læremidler, undervisnings- eller formidligsopplegg
Hvor kan jeg jobbe?

Pedagoger jobber i hele utdanningssystemet, fra barnehage til høyere utdanning. De jobber også i barnevernet, eller som kursholdere eller lignende. Noen pedagoger jobber i staten, fylkeskommunen eller kommune, for eksempel i kultursektoren eller ulike rådgivningstjenester.

Pedagogikkstudiet kvalifiserer deg til jobber innen kartleggings- og forskningsarbeid. Aktuelle arbeidsplasser er for eksempel innen utdanningssystemet, forskningsinstitusjoner, høgskoler eller universiteter.

Mer beskrivelse
Utdanninger innen pedagogikk
Utdanninger innen ppu
Utdanninger innen larerutdanning
Utdanninger innen spesped

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Pedagogikk - bachelor (Tromsø) Pedagogikk - master (Tromsø)