Oversetter

Oversettere oversetter innhold fra ett språk til et annet.

Oversetteren skal formidle innhold fra et språk til et annet på best mulig måte. Som oversetter må du forstå nyansene i språket og kulturelle koder for å beholde meningen i teksten. I dette yrket spesialiserer du deg i ett eller flere fremmedspråk. I tillegg må du kunne sette deg inn i fagområdet for teksten du oversetter. Det er viktig å ha kjennskap til fagområdene du skal jobbe med.

Du kan for eksempel jobbe med å oversette:

 • skjønnlitteratur (romaner, noveller, skuespill eller dikt)
 • sakprosa (for eksempel biografier, reiseskildringer, bøker om historiske tema, selvhjelpsbøker, treningsbøker eller kokebøker)
 • faglitteratur (for eksempel medisin, naturvitenskap, jus, psykologi eller samfunnsfag)
 • teknisk oversettelse (for eksempel brukermanualer, produktkataloger eller programvare)
 • filmer, Tv-program og dataspill
 • nettsteder, innlegg i sosiale medier, e-læringsprogram

Oversetteryrket har som mange andre yrker hatt en rivende teknisk utvikling i løpet av de siste årene. De fleste oversettere jobber i dag med spesialisert oversetterprogramvare som gjør jobben mer effektiv og kvalitetssikrer resultatet. Blant annet gjennom korrekturlesing og hjelp til oversetting. 

Fremveksten av maskinoversettelse har også ført til endringer, spesielt på tekniske områder, og det blir stadig mer vanlig at oppdrag består av etterredigering av maskinoversatt tekst.

Som statsautorisert translatør kreves translatøreksamen fra Norges handelshøyskole (NHH). Da får du kompetanse på økonomisk-administrativt, juridisk og teknisk fagspråk.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • Lese gjennom teksten og sette seg inn i betydningen.
 • Lete opp ord på språket du skal oversette til, som kan brukes for å oversette vanskelige ord eller fagterminologi.
 • Finne gode oversettelser eller versjoner for ordtak og slanguttrykk.
 • Lese korrektur av oversettelsen.
 • Sjekke at alle du har fulgt alle instruksjoner fra kunden; konsekvent bruk av termer, tagger i teksten, tegnbegrensninger osv.
 • Ved tolking: forberede seg på terminologien som kan oppstå i den relevante tolkesituasjonen (juridisk, medisinsk osv.).
 • Ved teksting: Ta hensyn til strenge plassbegrensninger mens man likevel får med kjernen i det som sies.

I tillegg har du mange administrative oppgaver:

 • Sette seg inn i nye oversetterprogrammer og sørge for at det tekniske er på plass og oppdatert (nødvendig utstyr, datasikkerhet osv.).
 • Fakturering, purring, føre regnskap.
 • Følge med på utviklingen innen dine spesialområder og dine kildespråk eller målspråk.
 • Markedsføring (eget nettsted, medlemskap i organisasjoner/nettverksbygging, oppsøke nye kunder).
Hvor kan jeg jobbe?

Som oversetter kan du jobbe for forlag, TV- eller andre medieselskap, eller eksempelvis rettsvesenet, olje- og gassindustrien, internasjonale selskaper, reklamebyråer eller oversettelsesbyråer. De fleste oversettere er selvstendig næringsdrivende og arbeider for en eller flere oppdragsgivere. 


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.