Oversetter

Oversettere oversetter innhold fra ett språk til et annet.

Oversetteren skal overføre innhold fra et språk til et annet på best mulig måte. Som oversetter må du forstå nyansene i språket og kulturelle koder for å beholde meningen i teksten. I dette yrket spesialiserer du deg i ett eller flere fremmedspråk. I tillegg må du kunne sette deg inn i fagområdet for teksten du oversetter. Det er viktig å ha kjennskap til fagområdene du skal jobbe med.

Du kan for eksempel jobbe med å oversette

 • skjønnlitteratur (romaner, noveller, skuespill eller dikt)
 • sakprosa (for eksempel biografier, reiseskildringer, bøker om historiske tema, selvhjelpsbøker, treningsbøker eller kokebøker)
 • faglitteratur (for eksempel medisin, naturvitenskap, jus, psykologi eller samfunnsfag)
 • tekniske dokumenter (for eksempel brukermanualer, produktkataloger eller programvare)
 • filmer, TV-program og dataspill
 • nettsteder, innlegg i sosiale medier og e-læringsprogram

Oversetteryrket har som mange andre yrker hatt en rivende teknisk utvikling i løpet av de siste årene. De fleste oversettere jobber i dag med spesialisert oversetterprogramvare som gjør jobben mer effektiv og kvalitetssikrer resultatet - blant annet gjennom korrekturlesing og hjelp til oversetting. 

Fremveksten av maskinoversettelse har også ført til endringer, spesielt på tekniske områder, og det blir stadig mer vanlig at oppdrag består av etterredigering av maskinoversatt tekst.

For å bli statsautorisert translatør må man bestå autorisasjonsprøven i oversettelse ved Norges handelshøyskole (NHH) i en bestemt språkretning (for eksempel i engelsk-norsk eller norsk-tysk). Da får du kompetanse på økonomisk-administrativt, juridisk og teknisk fagspråk.

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • lese gjennom teksten og sette deg inn i betydningen
 • lete opp ord på språket du skal oversette til, som kan brukes for å oversette vanskelige ord eller fagterminologi
 • finne gode oversettelser av eller erstatninger for ordtak og slanguttrykk
 • lese korrektur på oversettelsen
 • sjekke at du har fulgt alle instruksjoner fra kunden om konsekvent bruk av termer, tagger i teksten, tegnbegrensninger osv.
 • ved tolking: forberede deg på terminologien som kan oppstå i den relevante tolkesituasjonen (juridisk, medisinsk osv.).
 • ved teksting: Ta hensyn til strenge plassbegrensninger mens man likevel får med kjernen i det som sies

I tillegg har du mange administrative oppgaver:

 • sette deg inn i nye oversetterprogrammer og sørge for at det tekniske er på plass og oppdatert (nødvendig utstyr, datasikkerhet osv.)
 • fakturere, purre og føre regnskap
 • følge med på utviklingen på dine spesialområder og for dine kildespråk eller målspråk
 • drive markedsføring (eget nettsted, medlemskap i organisasjoner/nettverksbygging, oppsøke nye kunder)
Hvor kan jeg jobbe?

Som oversetter kan du jobbe for forlag, TV-selskap eller andre medieselskap, eller eksempelvis rettsvesenet, olje- og gassindustrien, internasjonale selskaper, reklamebyråer eller oversettelsesbyråer. De fleste oversettere er selvstendig næringsdrivende og arbeider for én eller flere oppdragsgivere. 


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.