Miljøterapeut

Miljøterapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Miljøterapeutens viktigste oppgave er å legge til rette for at brukerne av omsorgstjenesten mestrer egen hverdag.

Vanlige arbeidsoppgaver for miljøterapeuten:

  • planlegge og gjennomføre helsefremmende, forebyggende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak
  • sikre at omsorgstjenesten følger lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser
  • styrke det sosiale nettverket til brukerne

I miljøterapeutens arbeid er respekt for enkeltmennesket viktig. Det daglige arbeidet for en miljøterapeut kan variere fra arbeidssted til arbeidssted, og etter hvilke brukergrupper du arbeider med.

Miljøterapeuten har strenge krav om taushetsplikt.

Hvor kan jeg jobbe?

Miljøterapeuter jobber som oftest ved behandlings-, habiliterings- og rehabiliteringsinstitusjoner. Som miljøterapeut kan du også jobbe i ulike hjemmebaserte tjenester, frivillige organisasjoner, NAV eller ved skoler.

Mer beskrivelse
Utdanninger innen miljoarbeid
Utdanninger innen sosionom
Utdanninger innen ergoterapi
Utdanninger innen sykepleie
Utdanninger innen barnevern
Utdanninger innen barnehagelarer
Utdanninger innen spesped
Utdanninger innen vernepleie

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.