Miljøarbeider

Som miljøarbeider jobber du med å få mennesker i ulike situasjoner til å trives gjennom en aktiv og inkluderende hverdag.

En miljøarbeider skaper trivsel for mennesker som trenger oppfølging og hjelp. Din jobb er å vise omsorg og legge til rette for en aktiv og sosial hverdag. 

Som miljøarbeider kan du jobbe med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en miljøarbeider:

  • hjelpe til med daglige gjøremål
  • snakke med, støtte og motivere brukere eller elever
  • organisere aktiviteter
  • forebygge rusmisbruk og konflikter
  • delta i planlegging og oppfølging sammen med andre ansatte
  • samarbeide med hjemmet og ha kunnskap om barns medbestemmelse 

Arbeidsoppgavene vil variere ut fra hvilken arbeidsplass det er snakk om. 

På noen arbeidsplasser må du som miljøarbeider regne med å jobbe turnus. 

­Miljøarbeidere samarbeider ofte tett med andre yrkesgrupper, som for eksempel barne- og ungdomsarbeidere, miljøterapeuter og vernepleiere.

En miljøarbeider har et annet ansvar enn miljøterapeuter

Hvor kan jeg jobbe?

Miljøarbeideren kan jobbe i barnehager, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre kommunale etater.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Pedagogikk - bachelor (Tromsø) Pedagogikk - master (Tromsø) Vernepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor (Tromsø / Harstad) Vernepleie - bachelor (Harstad)