Miljøarbeider

Som miljøarbeider jobber du med å få mennesker i ulike situasjoner til å trives gjennom en aktiv og inkluderende hverdag.

En miljøarbeider skaper trivsel for mennesker som trenger oppfølging og hjelp. Din jobb er å vise omsorg og legge til rette for en aktiv og sosial hverdag. 

Som miljøarbeider kan du jobbe med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en miljøarbeider:

  • hjelpe til med daglige gjøremål
  • snakke med, støtte og motivere brukere eller elever
  • organisere aktiviteter
  • forebygge rusmisbruk og konflikter
  • delta i planlegging og oppfølging sammen med andre ansatte
  • samarbeide med hjemmet og ha kunnskap om barns medbestemmelse 

Arbeidsoppgavene vil variere ut fra hvilken arbeidsplass det er snakk om. 

På noen arbeidsplasser må du som miljøarbeider regne med å jobbe turnus. 

­Miljøarbeidere samarbeider ofte tett med andre yrkesgrupper, som for eksempel barne- og ungdomsarbeidere, miljøterapeuter og vernepleiere.

En miljøarbeider har et annet ansvar enn miljøterapeuter

Hvor kan jeg jobbe?

Miljøarbeideren kan jobbe i barnehager, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre kommunale etater.

Mer beskrivelse
Utdanninger innen barne_ungdomsarbeid
Utdanninger innen aktivitorfag
Utdanninger innen helsearbeiderfag
Utdanninger innen miljoarbeid

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Pedagogikk - bachelor (Tromsø) Pedagogikk - master (Tromsø) Vernepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor (Alta / Harstad) Vernepleie - bachelor (Harstad)