Matros

Matroser jobber med vedlikehold, vakthold, lasting og lossing om bord på skip.

Som matros jobber du med den daglige driften om bord på skip som kan seile både innenriks og utenriks. 

Arbeidsoppgavene varierer etter hvilken type skip du jobber på, for eksempel hvor stort skipet er, eller hva slags type arbeid skipet utfører. Noen skip frakter ulike typer laster mellom havner, mens noen skip arbeider opp mot f.eks. installasjoner som havvindsanlegg, oppdrettsanlegg eller oljeplattformer.

Matrosen jobber i tett samarbeid med kaptein og styrmann

Vanlige arbeidsoppgaver for en matros:

  • vedlikehold, som maling og spyling på skipet
  • nødvendig arbeid på dekk
  • lasting og lossing
  • være på bro og seile (brovakt)
  • fortøye når skipet skal legge til eller gå fra kai
  • holde orden, vasking og rydding
  • avfallshåndtering
  • observere og rapportere avvik
  • følge gitte rutiner og prosedyrer
  • sikkerhet og beredskap

Arbeidstider for en som jobber som matros er turnus. Det vil si at man jobber for eksempel 4 uker på skipet og har 4 uker fri etterpå. Turnus varierer veldig fra skipstype til skipstype.

Alle som skal jobbe på skip, og andre flyttbare innretninger til havs, må ha en helseerklæring som viser at du kan jobbe om bord på et skip. Da skal en sjømannslege sjekke blant annet syn, hørsel, din fysiske funksjonsevne. Dette gjelder også lærlinger som skal jobbe om bord.

Hvor kan jeg jobbe?

Matroser jobber både på mindre ferger, hurtigbåter og på større båter som seiler både innenriks og utenriks. 


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Nautikk - bachelor (Tromsø) Nautikk - årsstudium (Tromsø)