Marin bioteknolog

Marine bioteknologer jobber ofte som produktutviklere.

En marin bioteknolog jobber for å finne ut hvordan man kan utvinne og utvikle nye produkter fra marine arter, mikroorganismer, og fra plante- og dyreceller.

Som marin bioteknolog er du i stor grad produktutvikler. Gjennom langvarig og avansert forskning utvikles nye produkter av råvarer fra havet. Som marin bioteknolog har du god kompetanse innen en rekke lignende fagfelt som kjemi, mikrobiologi og cellebiologi. Et lignende yrke er bioteknolog.

Vanlige arbeidsoppgaver for marine bioteknologer:

  • forsking på hvordan man kan hente ut verdifulle komponenter fra marint råstoff, mikroorganismer, plante- eller dyreceller
  • forske på hvordan det er mulig å produsere mat til den økende befolkningen i verden, med de ressurser havet har å by på
  • samarbeide tett med fiskerinæringen for å utnytte ressursene fra havet bedre enn det gjøres i dag
  • produktutvikling av alt fra medisiner og mat til kosmetikk og kosttilskudd
  • finne, lese og sette seg inn i ny forskning 
  • planlegge, gjennomføre og bearbeide laboratorieforsøk
  • skrive rapporter 
Hvor kan jeg jobbe?

En marin bioteknolog kan være ansatt i en rekke ulike stillinger som forsker, laboratorieleder, leder i bioteknologibedrifter eller driftsleder i farmasi-, næringsmiddel- og oppdrettsindustrien. Mange er også ingeniører ved universiteter, høgskoler eller forskningsinstitusjoner.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Bioteknologi - bachelor (Tromsø)