Landskapsarkitekt

En landskapsarkitekt planlegger omgivelsene vi har rundt oss.

Som landskapsarkitekt arbeider du med planlegging og formgivning av steder i byer og i større og mindre bebygde områder. Du kan for eksempel planlegge boligområder, byrom, møteplasser, parker, veianlegg, idrettsanlegg, friluftsområder eller skoleområder. Du kan også påvirke bruk og utvikling av større områder til friluftsliv, turisme og/eller næringsutvikling. 

Landskapsarkitekten bruker kunnskapen sin til å peke på og utnytte muligheter som ligger i områder, og ser samtidig etter hvilke konsekvenser en plan kan ha.

Endringer i de fysiske omgivelsene kan påvirke både folk og naturgrunnlaget. Som landskapsarkitekt må du ha interesse for mennesker og for temaer som for eksempel bærekraftig samfunnsutvikling, bevaring og utvikling av natur, fremtidige menneskelige behov for landskapsutforming og tiltak tilpasset utfordringene som følger av klimaendringer.

Vanlige arbeidsoppgaver for en landskapsarkitekt:

  • Formidle mulighetene for natur- og kulturopplevelser som kan ligge i et landskap
  • Utforme grøntområder, gater, veier og plasser
  • Planlegge og utvikle nabolag, tettsteder, byer og bygder
  • Forvalte natur- og kulturlandskap

En landskapsarkitekt har grunnleggende kompetanse innen samfunnsfag og økologi, og har spesialkunnskap innen formgiving og landskapsestetikk. Landskapsarkitekten har også spesialkunnskap om planter, konstruksjoner og bruk, og gjenbruk og ombruk av materialer.

En del landskapsarkitekter forsker og underviser i fagfeltet.

Landskapsarkitekter samarbeider ofte med andre yrkesgrupper som arkitekter, planleggere, ingeniører, entreprenører, anleggsgartnereøkonomer og eksperter innen kulturminnevern som kunsthistorikere og arkeologer. 

Hvor kan jeg jobbe?

Aktuelle arbeidsplasser i offentlig sektor kan være i ulike sektorer i kommuner, fylker, Jernbaneverket eller Statens vegvesen.

I privat sektor kan du enten arbeide på egne landskapsarkitektkontorer eller i konsulentfirmaer med mange ulike fagfolk.

Mer beskrivelse
Utdanninger innen arkitektur

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Landskapsarkitektur - master (Oslo / Tromsø)