Kystskipper

Kystskippere har det overordnede ansvaret over mindre båter.

Som kystskipper har du det overordnede ansvaret over en mindre båt, som for eksempel en fiskebåt eller liten fraktebåt. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en kystskipper:

  • navigere og føre fartøyet
  • ansvar for mannskapets arbeidsmiljø og sikkerhet, vedlikehold og trygg navigering
  • ta hensyn til og sørge for miljø og sikkerhet for mannskapet
  • kommunisere med andre fartøy, myndigheter og kjøpere, blant annet over radio
  • kontroll og vedlikehold av båten, maskiner og utstyr
  • delta i fangst og fiske eller andre operasjoner

På mindre fartøy er det vanlig at skipperen utfører oppgaver som vanligvis blir utført av flere personer på større skip. Som kystskipper seiler du på sjøen, gjerne i lengre perioder, så du må være forberedt på arbeid turnus. 

Alle som skal jobbe på skip, og andre flyttbare innretninger til havs, må ha en helseerklæring som viser at du kan jobbe om bord på et skip. Da skal en sjømannslege sjekke blant annet syn, hørsel, din fysiske funksjonsevne. Dette gjelder også lærlinger som skal jobbe om bord.

Hvor kan jeg jobbe?

Kystskippere jobber på mindre fartøy langs hele kysten. For eksempel fiskebåter, redningsskøyte, havbruksnæringen eller små passasjerbåter/charterfartøy. Felles for fartøyene er at de ikke er over 500 bruttotonn.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Nautikk - bachelor (Tromsø) Nautikk - årsstudium (Tromsø)