Kreftsykepleier

Kreftsykepleiere arbeider med kreftsyke pasienter og deres pårørende.

Kreftsykepleiere er sykepleiere med spesialisering innen kreftsykepleie. En kreftsykepleier har fokus på helhetlig omsorg for pasienter i alle aldre og deres pårørende.

Kreftsykepleieres arbeidsfelt er forebygging, behandling, lindring og rehabilitering til pasienter med kreft.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • lindre symptomer
  • gi støtte og omsorg til både pasienter og pårørende
  • tilrettelegge og koordinere sykdomsforløpet
  • forebygging, diagnostikk, behandling, lindring og rehabilitering
  • være til støtte og hjelp i livets sluttfase for døende pasienter og deres pårørende
  • gi veiledning til pasienter, pårørende og kolleger

I tillegg har kreftsykepleiere en sentral oppgave innen veiledning, undervisning, utviklingsarbeid og forskning.

Som sykepleier har du bred kompetanse i praktisk medisinsk arbeid. De konkrete arbeidsoppgavene kan variere ut fra forskjellige arbeidssteder, primæroppgavene på institusjonen du jobber og spesialiseringen du har.

Hvor kan jeg jobbe?

Som kreftsykepleier kan du arbeide innenfor spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, i rehabiliteringsinstitusjoner og ulike private virksomheter.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Kreftsykepleie (Tromsø) Sykepleie - master (Tromsø)