Konservator

Konservatorens oppgave er å bevare og vedlikeholde kulturminner fra å bli nedbrutt og ødelagt over tid. En konservator kan jobbe med et bredt spekter av materialer.

Som konservator spesialiserer du deg hovedsakelig innenfor ett fagfelt. Det kan være innen malerier, bygninger, kulthistoriske gjenstander, møbler, tekstiler og arkeologiske gjenstander med mere.

Gjennom studiet opparbeider du deg kunnskap om hvordan de vanligste skadene på en gjenstand blir analysert, dokumentert og behandlet. Hverdagen til en konservator varierer, og kan innebære alt fra retusjering av malerier, til undersøkelser av gjenstander under mikroskop, eller tyngre arbeid på stillas både innendørs og utendørs.

Vanlige arbeidsoppgaver for en konservator:

  • forebygge skader ved for eksempel å måle og regulere lys, temperatur og luftfuktighet, identifisere miljøtrusler og bekjempe skadedyr. 
  • søke etter informasjon om gjenstanden eller bygningen i kilder som foto, tegninger og skriftlige dokumenter. Dette gjøres for å få en oversikt over eventuelle tidligere behandlinger, samt hvilken tidsepoke og miljø den kommer fra.
  • vurdere tilstanden til gjenstanden eller bygningen ute i felten og identifiserer eventuelle tidligere behandlinger. Denne informasjonen brukes som grunnlag for nye behandlinger.
  • utføre fysiske og kjemiske analyser for å finne ut hvilken materialkomposisjon gjenstanden har, og hvordan du kan behandle den videre.
  • rensing og retusjering. 
  • dokumentere hva du har gjort, i tillegg til å gi råd om hvordan gjenstanden skal vedlikeholdes videre og hvor den bør oppbevares.
  • forskning, for eksempel på samlinger, teknikker og materialer. 

Konservatoren jobber ofte i tett samarbeid med andre fagfolk, blant annet arkeologer, arkitekter, kuratorer, kunsthistorikere og håndverkere.

Det skilles mellom konservering og restaurering. Konservering handler i hovedsak om å stabilisere og forbedre nåværende tilstand, og samtidig ivareta gjenstandens historiske integritet. Restaurering innebærer i stor grad å sette gjenstanden tilbake til sin opprinnelige stand.

Hvor kan jeg jobbe?

Konservatorer jobber på museer og samlinger, gallerier, bibliotek, universitet, arkiver og andre institusjoner som jobber med kulturminner. Stadig flere arbeider som selvstendig næringsdrivende og gjør oppdrag for både det offentlige og det private. De har da sitt eget private atelier eller deler atelier med andre konservatorer.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Historie - master (Tromsø) Kunsthistorie - bachelor (Tromsø) Kunsthistorie - master (Tromsø) Kvensk og finsk - bachelor (Tromsø) Medie- og dokumentasjonsvitenskap - bachelor (Tromsø)