Karriereveileder

En karriereveileder hjelper mennesker med å ta bevisste yrkes- og karrierevalg.

En karriereveileder hjelper mennesker med å ta selvstendige, bevisste og meningsfulle valg. Karriereveilederen hjelper mennesker med å planlegge en utdannings- og yrkeskarriere.

Som karriereveileder tar du utgangspunkt i den enkeltes interesser, verdier, egenskaper og ambisjoner, men også samfunnets behov for kompetanse og arbeidskraft, i veiledningen.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • veilede mennesker i alle aldre til å ta valg om utdanning og karriere
  • gir råd om skriving av CV, søknader og gjennomføring av jobbintervjuer
  • veilede mennesker som står i overganger eller omstillinger 
  • holde seg oppdatert på utdanningstilbud og arbeidsmarked

Arbeidsoppgavene kan variere avhengig av hvor du jobber. 

Karriereveilederen veileder mennesker ved å utvikle deres kunnskap, selvinnsikt, selvstendighet og handlekraft. Karriereveiledning kan gjennomføres gjennom samtaler med den enkelte, opplegg i grupper, via nettbaserte tjenester eller som en kombinasjon av disse.

Hvor kan jeg jobbe?

Karriereveiledere er ofte tilknyttet universitet, høgskoler, videregående skoler eller ungdomsskoler. Mange er også tilknyttet fylkesvise karrieresentre, NAV, rekrutteringsbyråer og arbeids- og inkluderingsbedrifter. Karriereveiledere kan også være ansatt i personalavdelinger i større bedrifter, i kriminalomsorgen, på folkehøgskoler og i enkelte yrkesorganisasjoner. Noen jobber også i privat næringsliv, og noen som selvstendig næringsdrivende. 


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Pedagogikk - bachelor (Tromsø) Pedagogikk - master (Tromsø)