IT-leder

Som IT-leder er du ansvarlig for bedriftens IT-funksjon. Du kan også lede et IT-selskap.

Jobber du som IT-leder i en bedrift har du ansvar for drift, struktur, strategi og prosjekter innen IT. Du sitter ofte i ledelsen, og må se koblingen mellom forretningsmuligheter og IT. 

Leder du et IT-selskap er du øverste leder og bedriftens ansikt utad. Du sørger for at bedriften prioriterer rett for å nå sine mål. 

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • Ansvar for å sette mål og gjøre prioriteringer
  • Overordnet ansvar for drift og videreutvikling av IT-systemer
  • Informasjonssikkerhet og personvern
  • Prosjektledelse
  • Budsjettoppfølging og rapportering
  • Personalansvar

Arbeidsoppgavene vil variere avhengig av hvor du jobber.

 

Hvor kan jeg jobbe?

IT-ledere kan jobbe i både private og offentlige virksomheter.

Mer beskrivelse
Utdanninger innen ikt
Utdanninger innen dataingenior
Utdanninger innen informatikk

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.