IT-prosjektleder

En IT-prosjektleder har ansvaret for å lede og gjennomføre IT-prosjekter.

Som IT-prosjektleder har du ansvaret for å lede et arbeid eller prosjekt knyttet til IT. Det kan være innkjøp av nytt IT-system eller programvare, utvikle nye IT-løsninger i en bedrift eller for en kunde, utvikle ny funksjonalitet på en nettside og mye mer.

Som IT-prosjektleder skal du planlegge og gjennomføre prosjektet sammen med kunden eller den som eier produktet, designere, utviklere og økonomer. Prosjektlederen får ofte et visst handlingsrom, det kan være kostnader, tid og kvalitet. Da skal IT-prosjektlederen sørge for at man gjennomfører prosjektet innenfor den tiden som er gitt, innenfor budsjettet og innenfor kravspesifikasjonen som er gitt.

Det er prosjektlederens ansvar å følge opp fremdriften av prosjektene og sørge for at man er i en riktig fase til riktig tid, og at alle de planlagte aktivitetene blir gjort. Prosjektlederen skal også kommunisere med eieren av prosjektet om hvordan man ligger an.

Prosjektlederen skal også vite hvilke usikkerheter og risikoer som finnes i prosjektet, og må hele tiden overvåke disse. Ser man at en risiko er i ferd med å inntreffe, må prosjektlederen varsle eier og planlegge tiltak.

En prosjektleder innen IT må ha forståelse og kjennskap til ulike teknologier, og også metoder for å gjennomføre oppgaver på en smidig, lean eller agil måte.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

  • delta i planleggingen av prosjektet
  • lage prosjektplaner og budsjetter
  • kommunisere med eieren av prosjektet og de som jobber i prosjektet
  • holde oversikt over økonomien og tidsbruken i prosjektet
  • motivere medarbeidere
  • følge opp fakturaer og betalinger
  • holde oversikt over avtaler og på eksterne konsulenter i prosjektet
  • følge opp fakturaer (kontrollere, attestere, følge opp mot prognose)
Hvor kan jeg jobbe?

En prosjektleder i IT kan jobbe overalt der man skal gjennomføre IT-prosjekter. Det kan være både i offentlig forvaltning som i kommuner, offentlige etater og direktorater. Det kan være i private bedrifter som som i banker, byggebransjen, helsebedrifter eller i IT selskaper. 

 


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.