Intensivsykepleier

En intensivsykepleier behandler og pleier pasienter med akutt og/eller kritisk sykdom og skade.

Intensivsykepleiere er autoriserte sykepleiere med spesialisering i intensivsykepleie.

Vanlige arbeidsoppgaver for en intensivsykepleier:

  • Behandle akutt eller kritisk syke pasienter hvor situasjonen ofte er livstruende og kompleks, og sykdomstilstanden kan endre seg raskt. 
  • Kontinuerlig overvåking og pleie for å opprettholde livsviktige funksjoner hos pasienten. 

En intensivavdeling er høyteknologisk og yrket krever bruk av svært avansert medisinsk utstyr.

Som intensivsykepleier har du et selvstendig sykepleierfaglig ansvar. Du skal handle forsvarlig, ivareta pårørende og sikre pasientens autonomi, integritet og rettigheter. Det betyr at du skal ivareta den alvorlig kritisk syke pasienten og dens pårørende på en omsorgsfull og forsvarlig måte. Intensivsykepleieren jobber med behandlende, helsefremmende, forebyggende, lindrende og rehabiliterende tiltak.

Intensivsykepleiere jobber tett med andre yrker, som for eksempel anestesileger, intensivister/intensivmedisinere, fysioterapeuter, kirurger, prester, barneleger og lignende. 

 

Hvor kan jeg jobbe?

Intensivsykepleiere kan jobbe på mange ulike avdelinger på sykehus, som for eksempel:

  • intensivavdeling
  • postoperativ avdeling
  • overvåkningsavdeling
  • barneintensiven
  • nyfødtavdeling
  • brannskadeavdeling
  • thorax (hjerte, lunge – og karsystem)
  • nevrokirurgisk avdeling

Intensivsykepleiere kan også arbeide i akuttmottak, i ambulansetjeneste, på poliklinikker, bedriftshelsetjeneste, forsvaret, marinen, plattformer eller båter. En del driver også med undervisning som lærere for studenter som for eksempel vil bli sykepleiere. 


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Intensivsykepleie (Tromsø) Sykepleie - master (Tromsø)