Historiker

Historikere jobber med å skape forståelse og kunnskap om menneskehetens og verdens historiske utvikling.

Historikere studerer og skriver om fortiden. Ved hjelp av kritisk gjennomgang av historiske kilder skal du som historiker skaffe deg en omfattende forståelse for hvordan samfunn og kultur har forandret seg over tid.

Vanlige arbeidsoppgaver for historikeren:

  • forskning, undersøking av kjente og ukjente kilder
  • undervisning og veiledning
  • utforming av studieemner og oppføring av litteraturlister
  • skrive notater, rapporter og utredninger
  • samle inn, vurdere, behandle, analysere og tolke tekster, samt bearbeide dem for offentlig publisering eller utstillinger

Historiefaget er bredt og det finnes mange felt du kan fordype deg i. Du kan for eksempel spesialisere deg i kulturhistorie, krigshistorie, økonomisk historie eller liknende.

Videre kan du spesialisere deg i historisk tidsperiode, geografisk område eller deler av samfunnet. Selv om det er vanlig at du spesialiserer deg, må du også ha bred kunnskap for å kunne se helheten og de lange linjene i historiefaget.

Historikere blir ofte ikke ansatt med stillingstittelen historiker, men kan for eksempel bli ansatt med tittelen forskeradjunktsaksbehandlerkonsulent eller rådgiver. Som historiker samarbeider du ofte med andre historikere og andre akademikere i prosjekter og annen forskning. 

Hvor kan jeg jobbe?

Historikere er ansatt i flere bransjer, deriblant med undervisning og forskning ved universiteter og høgskoler. Du kan også jobbe som oppdragsforskere og bygdebokforfattere, i museer og arkiver, i grunnskolen og den videregående skolen. Videre kan du få jobb i organisasjoner, forlag og mediebedrifter eller i offentlig forvaltning.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Historie - bachelor (Tromsø)