Helsesykepleier

Som helsesykepleier gjør du et viktig arbeid med å ta vare på barn og unges helhetlige helse.

En helsesykepleier er en sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier. Yrket het tidligere helsesøster. 

Som helsesykepleier arbeider du for å fremme barn og ungdoms egen helse ved å styrke deres evne til å se og mobilisere egne ressurser og styrker. For å få til dette må helsesykepleiere samarbeide med både barnet, foreldrene og andre yrkesgrupper. Som helsesykepleier er du en sentral aktør i kommunenes folkehelsearbeid. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en helsesykepleier er:

  • undersøke, vaksinere og gi råd til barn, unge og foreldre om helse og oppvekst
  • veilede i spørsmål om helse, utvikling, oppvekst, samliv, seksualitet og prevensjon
  • dra på hjemmebesøk og drive annen oppsøkende virksomhet
  • bygge nettverk og drive miljøarbeid for barn, ungdom og familier
  • samarbeide med blant annet skole om arbeids- og læringsmiljø
  • kartlegge, planlegge og organisere tiltak i samarbeid med andre faggrupper og etater
  • opplysningsvirksomhet og forebyggende helsearbeid

En helsesykepleier har kunnskap om helsefremmede tiltak rettet mot individet, grupper og samfunnet. Helsesykepleieren har en sentral rolle i å støtte og veilede barn, unge og voksne med spesielle behov for oppfølging på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse, omsorgssvikt eller risiko for omsorgssvikt. 

Hvor kan jeg jobbe?

Som helsesykepleier jobber du vanligvis i en kommune eller bydel. Helsesykepleiere jobber ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, vaksinasjons- og smittevernkontor og asylant- og flyktningkontor. 

Noen helsesykepleiere arbeider på fylkes- eller statlig nivå eller i bedrifter eller organisasjoner. 


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Helsesykepleie - master (Tromsø / Alta / Harstad)