Geofysiker

Geofysikere skal forklare, og noen ganger forutse, det som skjer i jordas indre og ytre.

Som geofysiker arbeider du med, eller forsker på, jordens fysikk.

Det kan være alt fra seismologi (læren om jordskjelv og beslektede fenomen), til vannets fysikk, altså oseanografi, eller glasiologi (læren om is). Andre jobber med meteorologi, som er vitenskapen om atmosfæren.

Et viktig arbeidsfelt for geofysikere er leting etter mineraler og olje. Andre områder er miljø og klima.

Vanlige arbeidsoppgaver for en geofysiker:

  • planlegge, gjennomføre og lede innsamling av seismiske data for å undersøke jordas indre
  • forklare hendelser som skjer både i jordas indre og ytre, slik som hvorfor et jordskjelv oppstår, eller hvorfor det regner
  • samarbeide med geologer for å kartlegge olje- og gassforekomster, fjellforhold og bergarter
  • forklare fenomener i havet, og vannets fysiske og kjemiske egenskaper

Det å øke forståelsen for jordas sammensetning og fysiske egenskaper generelt er en viktig oppgave for geofysikere.

Hvor kan jeg jobbe?

Mange geofysikere jobber i oljebransjen. Andre arbeider innen meteorologi eller er tilknyttet forskningsinstitusjoner der de forsker på eksempelvis hav, is, fjell, vulkaner eller miljø og klima.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Geologi - bachelor (Tromsø) Geosciences - master (Tromsø) Klima og miljøovervåkning, sivilingeniør - master (Tromsø)