Skipper på fiskefartøy

Skipperen er sjefen på et fiskefartøy, og har gode kunnskaper om navigasjon og bruk av høyteknologisk fiskeletingsutstyr.

Som skipper har du både nautisk utdanning og en betydelig fartstid innenfor maritimt arbeid. Skipperen navigerer et fiskefartøy, og har gode kunnskaper om bruk av høyteknologisk fiskeletingsutstyr. Skipperen har allsidig praksis fra fiske, og har kjennskap til de mange arbeidsoperasjonene på et moderne fiskefartøy.

Vanlige arbeidsoppgaver for en skipper:

  • navigere og føre fartøyet
  • ansvar for sikkerhet og arbeidsmiljø om bord 
  • ta hensyn til og sørge for miljø og sikkerhet for mannskapet
  • kommunisere med andre fartøy, myndigheter og kjøpere, blant annet over radio
  • vedlikeholde båten, maskiner og utstyr
  • delta i fangst og fiske eller andre operasjoner

Som skipper jobber på havet i lange perioder av ganger, så du må være forberedt på å jobbe turnus. Se også kystskipper.

Alle som skal jobbe på skip, og andre flyttbare innretninger til havs, må ha en helseerklæring som viser at du kan jobbe om bord på et skip. Da skal en sjømannslege sjekke blant annet syn, hørsel, din fysiske funksjonsevne. Dette gjelder også lærlinger som skal jobbe om bord.

Hvor kan jeg jobbe?

Som skipper jobber du på fiskefartøy i ulike størrelser. Det er per i dag omtrent 300 helårsdrevne fiskefartøy i Norge som er lengre enn 30 meter, de fleste av disse er over 500 bruttotonn.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Nautikk - bachelor (Tromsø) Nautikk - årsstudium (Tromsø)