Finansanalytiker

En finansanalytiker henter inn informasjon om finansiering og investering fra ulike firmaer, og gir råd og anbefalinger på bakgrunn av dette.

Som finansanalytiker jobber du med analyse og rådgivning i finansmarkedet. Dette innebærer innhenting av finans- og investerings-informasjon om firmaer og bedrifter.

Vanlige arbeidsoppgaver for en finansanalytiker:

  • undersøke og analysere informasjonen
  • gi råd og anbefalinger på bakgrunn av informasjonen
  • kontakt med kunder
  • møter, telefonsamtaler og gjennomføring av transaksjoner
  • presentasjon av analyser og utarbeiding av rapporter

Noen finansanalytikere kan måtte jobbe lengre arbeidsdager i perioder.

For autorisasjon som finansanalytiker kreves bestått AFA-kurs. Norske Finansanalytikeres Forening er med på å administrere dette i samarbeid med Norges Handelshøyskole. Du kan også søke om europeisk sertifisering som Certified EFFAS Financial Analyst.

Hvor kan jeg jobbe?

Finansanalytikere er ansatt i bedrifter med behov for kompetanse på finans. Dette kan være alt fra spesialiserte finansmeglere til økonomiavdelinger i større bedrifter.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Mathematical Sciences - master (Tromsø)