Familierådgiver

En familierådgiver hjelper familier i vanskelige situasjoner.

En familierådgiver jobber med familieterapi og har familierelaterte problemer som sitt fagfelt. Som familierådgiver kan du ha samtale med hele familien, foresatte eller enkeltpersoner i familien. Yrket kan også kalles familieterapeut eller familieveileder. 

En familierådgiver gir tilbud om behandling og rådgivning, for eksempel ved hverdagsproblemer, vansker, konflikter eller kriser i en familie. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en familierådgiver:

  • samtale med foresatte, par og familier
  • kartlegge utfordringene familien står overfor
  • oppfølging og rådgivning
  • veiledning, undervisning og kurs for hjelpeapparat og publikum
  • mekling med foreldre og hjelp til foreldresamarbeid
  • kontakt med andre fagpersoner
  • utarbeide og utvikle arbeidsredskaper, skjemaer og veiledningsplaner
  • holde seg oppdatert på fagfeltet
  • administrativt arbeid

En familierådgiver gir ofte konkrete råd, som for eksempel øvelser som foreldre, foresatte eller hele familier kan gjøre hjemme. Noen holder også kurs, for eksempel kurs i sinnemestring eller kurs til foreldre med barn som har spesielle behov.

Som familierådgiver jobber du tett med andre fagpersoner, som for eksempel andre sosionomerbarnevernspedagoger, psykologer, helsesøstrevernepleiere og leger.

Hvor kan jeg jobbe?

En familierådgiver kan jobbe på familievernkontoret, som finnes i alle fylker. Som familierådgiver kan du også jobbe i kommunale tjenester som barnevernet og Flyktningtjenesten, på ungdomsinstitusjoner, sykehus, helsesenter og andre hjelpeinstanser.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Barnevern - bachelor (Alta) Barnevern - bachelor (Harstad) Barnevernsarbeid - master (Nettbasert) Sosialt arbeid - bachelor (Alta) Sosialt arbeid - bachelor (Tromsø) Sosialt arbeid - master (Nettbasert)