Energioperatør

Energioperatører monterer og drifter produksjonsanlegg for energi, for eksempel kraftanlegg og strømtransformatorer.

En energioperatør er en elektrofagarbeider som arbeider innen energiproduksjon og energiforsyning. Arbeidet til energioperatøren er å montere, drifte, vedlikeholde og dokumentere produksjonsanleggene, slik at vi får en sikker og stabil energiproduksjon.

Energioperatøren kan jobbe på mange forskjellige produksjonsanlegg, både høyspenning og lavspenning ved kraftanlegg og transformatorstasjonsanlegg.

Vanlige arbeidsoppgaver for en energioperatør:

  • overvåke energiproduksjon og energiforsyning
  • drifte energiproduksjon og energiforsyning
  • vedlikeholde energiproduksjon og energiforsyning
  • styre sentrale deler av strømnettet
  • feilsøking på en rekke installasjoner, som vannveier, turbiner, generatorer, transformatorer og apparatanlegg.

I det daglige arbeidet bruker energioperatøren instrumenter, dataskjermer og signaler i kontrollrommet til å overvåke driften. 

I arbeidet stilles det strenge krav til sikkerhet og ansvarlighet. Energioperatør er en beskyttet tittel. Du må ha godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å utøve yrket.

Hvor kan jeg jobbe?

Som energioperatør jobber du ved private, kommunale og statlige energiverk eller fordelingsanlegg.


Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no.
Relevante utdanninger fra UiT:
Elkraftteknikk, ingeniør - bachelor (Narvik) Elkraftteknikk, ingeniør - bachelor (3-semester) (Narvik) Elkraftteknikk, ingeniør - bachelor (y-vei) (Narvik)